Lidmaatschap

Lidmaatschapscondities

Als je lid van de vereniging wilt worden, moet je wel je A en B-diploma hebben. Voor iedereen in het bezit van zwemdiploma A en B heeft de vereniging wel iets te bieden. Als introductie mag je 3 keer gratis meetrainen, bij de derde keer dient men lid te worden van de vereniging.

Om officieel lid te worden dient zowel het inschrijfformulier als de bijbehorende SEPA-machtiging volledig ingevuld te worden en via de trainer (origineel formulier of rechtstreeks bij de ledenadministratie (pdf mailen naar ledenadministratie@duinkikkers.nl) te worden ingeleverd. Het éénmalige inschrijfgeld van € 25,- wordt verrekend bij betaling van de eerste contributie.

Betaling geschiedt per Standaard Europese incasso. Het lidmaatschap wordt, naar keuze, per jaar/halfjaar geïncasseerd.


Voorwaarden

Als je lid van de vereniging wilt worden, moet je wel je A en B-diploma hebben.


Opbouw lidmaatschapsgeld

Wij zijn graag open en duidelijk over de kosten die het dragen van een vereniging met zich meebrengt. Zodoende specificeren wij hier wat er met de contributie gebeurd: Contributiemodel 2021.


Inschrijfformulier

Het inschrijfformulier is hier te vinden.


Automatisch incasso formulier

Betalingen van zowel de webshop als de contributie worden per automatische incasso geïnd. Dit formulier is als 2e blad bij het inschrijfformulier te vinden.


Opzeggen

Het verenigingsjaar loopt, in tegenstelling tot de competitie, van 1 januari t/m 31 december.
Er kan per half jaar worden opgezegd.
Opzeggen dient schriftelijk (per e-mail) te gebeuren vóór 1 juni of vóór 1 december bij de penningmeester.


FAQ

Hier volgen veelgestelde vragen.