Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen De Duinkikkers het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht, suggestie of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze het bestuur om preventieve maatregelen te nemen.

Bij de Duinkikkers zijn 2 VCP’s aangesteld; Mevrouw Marjolijn Karelsen en de heer Rob Dirven.

De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Bijvoorbeeld over zaken als seksuele intimidatie, pesten, agressie, discrimineren maar ook over doping, matchfixing, enzovoort. Van elke serieuze melding zal de VCP het bestuur op de hoogte brengen. Daarnaast kunnen zij u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal.

Meer info:

De VCP’s Marjolijn en Rob stellen zich graag even aan u voor:

Marjolijn Karelsen

Mijn naam is Marjolijn Karelsen en wil mij graag aan u voorstellen als een van de vertrouwenscontactpersonen van S.Z.V. De Duinkikkers.
Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen Max en Naomi.
Max speelt met veel plezier waterpolo en is vaste keeper bij jongens onder de 17. Ik werk als Apothekersassistente bij Apotheek Overhees en in mijn functie wordt  verwacht dat ik discreet en in vertrouwen kan handelen. Deze ervaring neem ik dan ook mee in mijn rol als vertrouwenscontactpersoon.
Samen met Rob Dirven heb ik bij de KNZB een opleiding gevolgd.
Mochten er zaken spelen, schroom dan niet om contact met Rob of mij op te nemen.  Weet dat we altijd naar jou luisteren en naar een oplossing zoeken of als dat nodig je doorverwijzen naar professionele hulp.

Met vriendelijke groet,

Marjolijn Karelsen
vcp1@duinkikkers.nl

 

 

Rob Dirven

Mijn naam is Rob Dirven, ik ben al een aantal jaren lid van De Duinkikkers. Ik speel in Heren 2 bij waterpolo en zwem ook regelmatig wat baantjes bij de Basisgroep 4. Ik woon samen en heb twee kinderen. In het dagelijks leven werk ik als technisch specialist op het gebied van elektrische energievoorziening bij ProRail (beheerder van het spoorwegnet). Op verzoek van het bestuur heb ik mij beschikbaar gesteld om vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor de vereniging te worden. Ik vind het van belang dat iedereen met plezier kan sporten. Als er zaken zijn binnen de vereniging waardoor iemand zich niet prettig voelt, dan zijn Marjolijn en ik beschikbaar als eerste aanspreekpunt. Wij zullen goed naar je luisteren en samen met jou bekijken welke weg het beste bewandeld kan worden om de problemen aan te pakken. Dus als je ergens mee zit of als je last hebt van pesten, agressie (verbaal of fysiek), (sexuele) intimidatie, etc., aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! We hebben een cursus VCP gevolgd bij NOC*NSF. Daarin hebben we geleerd hoe we verschillende situaties kunnen aanpakken. Ook kunnen we evt. doorverwijzen naar professionele hulp, bijvoorbeeld van de KNZB of van het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF.

Met vriendelijke groet,

Rob Dirven
vcp2@duinkikkers.nl