Ontmoeting Gemeente & Sport in Soest

Afgelopen vrijdag 8 april vond een ontmoeting plaats tussen de (nieuwe) leden van de Gemeenteraad en de diverse sportverenigingen in Soest. Uiteraard waren de Duinkikkers ook vertegenwoordigd!

Als vereniging vinden we het belangrijk dat we in contact blijven met de lokale partijen die invloed hebben over hoe het sportklimaat in Soest eruit ziet. We willen actief bijdragen aan dat sportklimaat en dat in gezamenlijkheid met andere verenigingen, de sportbuurtcoaches, de beleidsmedewerkers en de gemeenteraad doen. 

Tijdens deze ontmoeting zijn we op de hoogte gebracht over actuele ontwikkelingen rondom sport en bewegen in onze gemeente. Hierbij was aandacht voor het in 2020 afgesloten Sportakkoord, het nog vast te stellen preventieakkoord en het streven naar een hoge sportdeelname in onze gemeente. Er is gesproken over een digitaal sportplatform, waar sportverengingen een belangrijke rol kunnen vervullen door in samenwerkingsverband te gaan werken.

Lees ook…