Bestuursmededelingen

1 April 2020 ALV

Op woensdag 1 april wordt weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van De Duinkikkers gehouden.

Vanaf 20:00 uur is het ontvangst met koffie; de vergadering vangt aan om 20:30 uur

Locatie: Zalencentrum de Rank, Soesterbergsestraat 18

 

Vaststellen contributie 2018 /2019

Voor het komende seizoen stelt het bestuur voor om geen gebruik te maken van de vaste (indexerende) verhoging die jaarlijks doorgevoerd mag worden zonder toestemming van de ALV. Maar in plaats daarvan het gedifferentieerde tarief wat geldt als er meer dan 6 kwartier wordt getraind, met 2,50,- per kwartier te verhogen. Dat resulteert in het volgende per extra kwartier:

10 euro/kw voor de eerste 4 kwartier extra; 7,50 euro/kw voor de tweede 4 kwartier extra; 5 euro/kw voor de derde 4 kwartier extra; 2,50 euro/kw voor iedere volgende kwartier extra

 

ALV 2019

Tijdens de ALV op 17 april is Robert de Brouwer herkozen als secretaris.

Ook hebben de aanwezige leden gestemd om niet de basis contributie te verhogen maar dit keer de extra uren extra te belasten. Dit voorstel is goedgekeurd door de ALV.

 

17 April 2019 ALV

Op woensdag 17 april wordt weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van De Duinkikkers gehouden.

Vanaf 20:00 uur is het ontvangst met koffie; de vergadering vangt aan om 20:30 uur

Locatie: EHBO zaaltje (molenstraat 8)

 

NIEUWE VOORZITTER

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is Saskia op den Velde als nieuwe voorzitter gekozen.

Hierdoor kwam de functie van penningmeester weer vrij. Hiervoor is Rogier Bemer gekozen.