Inschrijving clubkampioenschappen en eindfeest 2017 gesloten!!

Op zaterdag 24 juni 2017 zullen de clubkampioenschappen weer gezwommen worden. Liefst 88 zwemmers hebben zich aangemeld om deel te nemen aan deze kampioenschappen. Daarnaast zijn er 105 mensen die deelnemen aan de barbecue tijdens het eindfeest. De aanmeldperiode is inmiddels afgesloten; er worden geen aanmeldingen meer geaccepteerd.

We gaan er vanuit dat het een heel gezellige dag gaat worden, met ongeveer de volgende tijdsindeling:
*15.00 uur: Verzamelen/aanmelden bij Sven in het zwembad.
*15.00 uur – 15.30 uur: Opbouwen/klaarmaken zwembad.
*15.30 uur – 16.00 uur: Inzwemmen.
*16.00 uur: Aanvang clubkampioenschappen.
*circa 18.30 uur/19.00 uur: Einde clubkampioenschappen/start eindfeest
*circa 21.00 uur/21.30 uur: Einde eindfeest en barbecue

Deelname aan de clubkampioenschappen en het zwemmen tijdens het eindfeest zijn helemaal kosteloos. De kosten voor een vleespakket (€6,50 per pakket) kunnen bij het eindfeest worden afgerekend. Tijdens het eindfeest kan er drinken worden gehaald in de kantine; frisdrank voor €1,00 per glas en bier/wijn voor €2,00 per glas.