Club van 50

Een aantal leden van S.Z.V. De Duinkikkers heeft het initiatief opgepakt om een Club van 50 op te richten. De Club van 50 wil nog meer betrokkenheid bij de vereniging creëren en een extra financiële impuls voor de vereniging genereren. Er is bewust gekozen om het bedrijfsleven niet als doelgroep op te nemen. De Club van 50 richt zich op mensen die S.Z.V. De Duinkikkers een warm hart toedragen en financieel een steentje bij willen dragen aan de vereniging.

Wie kunnen lid worden van de club van 50 ?
Iedereen van 18 jaar kan lid worden van de club van 50.

Hoe word ik lid van de club van 50 ?
Heel makkelijk, vul het inschrijfformulier in. Het getekende inschrijfformulier kun je dan mailen of inleveren bij één van de leden van het bestuur.

Hoe loopt het lidmaatschap van de club van 50 ?
Het lidmaatschap loopt vanaf 1 september t/m 31 augustus.

Hoe worden de leden van de club van 50 geïnformeerd ?
Als lid van de Club van 50 ontvang je via e-mail en/of de website informatie. Je wordt op de hoogte gehouden van de gang van zaken en het laatste nieuws. Mocht je geen e-mailadres hebben, dan houden we je schriftelijk op de hoogte.

Hoe wordt het bestedingsdoel bepaald?
Jaarlijks wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle leden van de Club van 50. Als lid van de club van 50 krijg je hier een uitnodiging voor. Voor die tijd vragen we de leden van de Club van 50 om een bestedingsdoel door te geven. Alle bestedingsdoelen zetten we op een rijtje. Hieruit volgt een top 3 van bestedingsdoelen. Tijdens je jaarlijkse bijeenkomst kunnen leden stemmen op een van de drie doelen. Het doel met de meeste stemmen wint en wordt gerealiseerd. Wanneer er geen enkel bestedingsdoel is aangegeven, dan schuift het jaarbedrag door naar het volgende jaar. Heb jij suggesties of ideeën voor een bestedingsdoel? Vul dan het formulier bestedingsdoel in.

Evenement
De club van 50 heeft het voornemen om minimaal één keer per jaar een evenement te organiseren voor alle leden van de Club van 50. Je ontvangt als lid natuurlijk een uitnodiging als het bijna zover is.

Drempel
Wij willen de drempel van onze club van 50 zo laag mogelijk houden en iedereen die lid is mag suggesties doen en aandragen.

Statuten
De statuten van de Club van 50 kun je in alle rust doornemen. Dat doe je door op de link hieronder te klikken. Statuten Club van 50

Mochten er vragen zijn kan dat in persoon aan een van de bestuursleden of je kan je vraag
hier stellen aan de Club van 50.

Groeten namens het bestuur,
VACANT (voorzitter)
Robert Boetekees (secretaris)
Yorick Bruijne (penningmeester)

Inschrijven

Je kan je aanmelden voor de Club van 50 door het inschrijfformulier in te vullen.

Het boekjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Je kan je ook tijdens het lopende boekjaar inschrijven.

Klik hier voor het inschrijfformulier

Wij zijn te volgen via Instagram en Facebook. Heb jij suggesties of ideeën voor een bestedingsdoel? Vul dan het formulier bestedingsdoel in.