Aangepaste toegangsroute

Vanaf maandag 6 maart 2023:

Aangepaste routes i.v.m. de bouw van de nieuwe sporthal

De volgende fase in de bouw van nieuwe sporthal is de aanpassing van de centrale hal en de kleedkamers van de huidige sporthal. Hiervoor zullen er aangepaste toegangsroutes komen voor zowel gebruikers van het zwembad en de sauna als van de sporthallen en de fitnes. Wij vertrouwen erop dat deze routes ter plaatse voldoende duidelijk aangegeven zullen worden.

Toegankelijkheid tribune
Volgens de plattegrond is de tribune in deze periode niet toegankelijk. Bij trainingen kunt u als toeschouwer plaatsnemen op de bankjes beneden langs het bad. We rekenen erop dat we als trainers ook dan ongestoord onze trainingen kunnen blijven geven. Hou hierbij als toeschouwer ook rekening mee dat het dragen van buitenschoenen in de zwemzaal niet is toegestaan

Over hoe om te gaan met publiek tijdens wedstrijden en grotere evenementen, zijn we nog in gesprek met de gemeente. Vooralsnog gaan we er vanuit dat ook tijdens wedstrijden en evenementen publiek aanwezig kan zijn. Ter plekke zal u aanwijzingen krijgen over waar u plaats kan nemen. Mocht het in een enkele situatie toch zo zijn dat er geen publiek aanwezig kan zijn, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Meer informatie
Voor de meest recente informatie over deze werkzaamheden verwijzen wij u naar de communicatie vanuit Optisport via hun social media, website en ter plaatse.

Als bestuur zullen wij u ons best doen u, daar waar nodig van updates te voorzien via onze website, social media, app-groepen en eventueel via mail. Het zal van iedereen wat aanpassing vragen, maar we gaan er vanuit dat we in goed overleg met alle betrokkenen ook deze periode met veel sportplezier met elkaar door zullen komen!

Download hier de plattegrond met de looproutes die vanaf 6 maart in gebruik zullen worden genomen.

© visuals AG NOVA Architecten

Lees ook…