Bestuursmededelingen

Op deze pagina is ruimte gereserveerd voor bestuursmededelingen, zoals de aankondiging van de algemene ledenvergadering en bestuurswisselingen e.d.